“Geen belastende dialyse meer, maar verder kunnen met je leven door niertransplantatie. Dat is waar we het voor doen. Voor de patiënt en voor zijn of haar naasten. Want een nierziekte beheerst het leven. Ons doel met onderzoek is: zoveel mogelijk niertransplantatietrajecten die zo succesvol mogelijk verlopen. Voor een nieuwe toekomst.”

Medewerkers Niertransplantatiecentrum
Erasmus MC

Het Erasmus MC is het grootste transplantatiecentrum van Europa voor levende nierdonatie.

De medische staf, nefrologen, transplantatiechirurgen en onderzoekers werken iedere dag aan zeer uiteenlopende onderzoeken om patiënten voor, tijdens en na de niertransplantatie een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Nierstransplantatie

Meer niertransplantatie onderzoek is de sleutel

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de 1e niertransplantatie in het Erasmus MC plaatsvond met een nier van een overleden donor. 10 jaar later vond hier ook de eerste transplantatie plaats met een levende donor. Om deze eerste transplantaties mogelijk te maken werd er jarenlang veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Nog steeds, ook vandaag de dag, is innovatief en wetenschappelijk onderzoek van het grootste belang. Hierbij is het uiteindelijke doel de kwaliteit van leven van een patiënt met nierfalen zo goed mogelijk te verbeteren.

Dankzij een transplantatie is de patiënt bovendien niet (meer) afhankelijk van nierdialyse. Het is voor de toekomst van iedere patiënt dan ook enorm belangrijk dat de transplantatie zo goed mogelijk verloopt en de donornier ook in de toekomst goed blijft functioneren.

Niertransplantatie

Bram van den Brink

"Voor ik het wist, zat er een nieuwe nier in. Ik had niet eens tijd om me zenuwachtig te maken."

Lees verder

Steun innovatief en grensverleggend onderzoek

Onderzoek blijkt in alle fases de sleutel naar steeds meer succesvolle transplantaties. Bijvoorbeeld om de donornier in optimale conditie te brengen voor transplantatie, maar ook om patiënten preoperatief zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarnaast ook om de nieuwe nier na transplantatie zo goed mogelijk te laten functioneren. Dit alles met als doel de patiënt een veel betere kwaliteit van leven te geven dan voor de transplantatie.

Onderstaand een greep uit al deze projecten die onderzoekers in het Erasmus MC mogelijk willen maken. De ontwikkelingen gaan snel, maar voor zoveel onderzoek is veel geld nodig. U kunt daaraan bijdragen. Zo maakt u het met het medische team mogelijk dat nierpatiënten optimaal verder kunnen leven.

Webinar

Bekijk hier de livestream over 50 jaar niertransplantatieprogramma in het Erasmus MC.

Onderzoek naar niertransplantaties

Een greep uit de projecten in het transplantatiecentrum

Hoe organen het best te bewaren voor transplantatie

Het grootste probleem voor patiënten met ernstige nierziekten is het tekort aan geschikte donornieren. Een van de oplossingen is bijvoorbeeld het verruimen van de acceptatiecriteria voor donornieren. Hiervoor is onderzoek nodig.

Meer informatie

Minder risicovolle nierbiopten

De LIBIDAR studie onderzoekt of er alternatieven zijn voor de risicovolle nierbiopt door bijvoorbeeld bloed te onderzoeken.

Meer informatie

Obesitas en een niertransplantatie

Onderzoekers in het Erasmus MC willen in een studie bepalen of bariatrische chirurgie ook veilig is voor niertransplantatiepatiënten en patiënten die dialyse ondergaan.

Meer informatie

Een Tacrolimus-behandeling op maat

In dit onderzoeksproject wil de onderzoeksgroep de effectiviteit van een verbeterd computermodel voor het (start- en door-)doseren van tacrolimus onderzoeken.

Meer informatie

Slagaderverkalking en niertransplantatie

Onderzoekers willen een studie opzetten waarbij zij een niet-contrast-verrijkte abdominale CT-scan uitvoeren bij elke transplantatiekandidaat vanaf 50 jaar.

Meer informatie

Patiënten perspectief bij niertransplantaties

Onderzoekers willen zo snel mogelijk wetenschappelijk onderzoeken welke psychosociale ondersteuning essentieel is voor een zo goed mogelijk resultaat na transplantatie.

Meer informatie