Slagaderverkalking en toch een niertransplantatie

Nierstransplantatie

Het Erasmus MC is het grootste transplantatiecentrum van Europa voor levende nierdonatie.

De medische staf, nefrologen, transplantatiechirurgen en onderzoekers werken iedere dag aan zeer uiteenlopende onderzoeken om patiënten voor, tijdens en na de niertransplantatie een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Een niertransplantatie is de beste therapie voor nieraandoeningen die in de eindfase verkeren. De kwaliteit van leven en de overlevingskans wordt erdoor verbeterd. Daarnaast vermindert een niertransplantatie ook het risico op hart- en vaatziekten in vergelijking met dialyse. Daarom is een goede selectie van patiënten die baat kunnen hebben bij een niertransplantatie essentieel.

Als een patiënt niet in aanmerking komt voor een niertransplantatie is dat vaak vanwege verkalkingen in de slagaders. Dit vormt een risico voor de transplantatie en vergroot de kans op overlijden in de postoperatieve periode. Maar helaas hebben niertransplantatiekandidaten juist vaak deze verkalkingen. Dit lijkt het gevolg te zijn van een hogere leeftijd van de ontvanger en de gevolgen van de dialysebehandeling.

Weinig bekend over risico’s slagaderverkalking
De invloed van aderverkalkingen (zgn. aorto-iliacale vaatziekten) op de overleving van de nieuwe nier, de complexiteit van de chirurgische ingreep en de complicaties is nog slecht onderzocht. Er bestaat nog steeds geen internationale consensus over welke patiënten veilig kunnen worden getransplanteerd en welke patiënten een hoger risico lopen op transplantatieverlies of op chirurgische complicaties. En ook niet over de beste methode om die patiënten te classificeren.

Hoofdonderzoeker

Robert Minnee

Dr. Robert Minnee

Radiologisch beeldvormingsonderzoek
Radiologisch beeldvormingsonderzoek kan helpen bij de screening op verkalkingen voor transplantatie en kan een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de risico’s. Zo kan een met contrastvloeistof verrijkte CT-scan zeer nuttig zijn voor het opsporen van verkalkingen.Er zijn echter per transplantatiecentrum verschillen wanneer dit onderzoek wordt ingezet. Wegens risico’s van deze contrastvloeistof, zoals allergische reacties, is dit niet de eerste keuze bij niertransplantatiekandidaten.

Onderzoek: CT scan voor transplantatie
Onderzoekers en artsen in het Erasmus MC willen een studie opzetten waarbij zij een niet-contrast-verrijkte abdominale CT-scan uitvoeren bij elke transplantatiekandidaat van 50 jaar of ouder. De doelstellingen van deze studie zijn: bepalen van de invloed van slagaderverkalkingen op de nierfunctie, de overleving van het transplantaat en de patiënt, alsook de chirurgische complexiteit en chirurgische complicaties. Zo wordt de transplantatiechirurgen onder andere gevraagd moeilijkheden bij het uitvoeren van de operatie ten gevolge van verkalkingen te scoren en wordt de operatietijd genoteerd. Daarnaast worden veel (demografische en lichamelijke) gegevens van de patiënt bijgehouden en wordt de kosteneffectiviteit van wel of geen CT scan onderzocht.

Voor dit onderzoek is veel geld nodig, momenteel nog zo’n 50.000 euro. U kunt dit onderzoek steunen.

Bekijk meer projecten

Bekijk meer projecten rondom niertransplantatie-onderzoek in het Erasmus MC.

Bekijk projecten