Het patiëntenperspectief in beeld bij niertransplantaties

Transplantatie

Het Erasmus MC is het grootste transplantatiecentrum van Europa voor levende nierdonatie.

De medische staf, nefrologen, transplantatiechirurgen en onderzoekers werken iedere dag aan zeer uiteenlopende onderzoeken om patiënten voor, tijdens en na de niertransplantatie een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Binnen dit onderzoek staat de ‘persoon’ achter de transplantatie-patiënt centraal. Transplantatie van een nier wordt gezien als de beste behandeling voor nierfalen en de ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Waar behandelaars minder zicht op hebben, zijn de ervaringen en behoeftes van de patiënt voordat deze een transplantatie ondergaat.

De psychosociale zorg nog beter afstemmen op de behoeftes van patiënten
De afgelopen jaren is er vooral aandacht geweest voor hoe de patiënt met alle leefregels omgaat na transplantatie. Er is onvoldoende bekend over de psychologische beleving vooraf. Hoe kijkt een patiënt aan tegen de voorbereiding op een transplantatie? Hoe ervaart de patiënt de verschillende nieuwe transplantatieprogramma’s zoals een nieuwe nier met een andere bloedgroep (zgn. ABOi incompatibele transplantaties)? En welke psychosociale ondersteuning heeft de patiënt voor transplantatie behoefte aan?

Hoofdonderzoeker

Massey

Dr. Emma Massey

Het perspectief van de patiënt vooraf al centraal zetten
Onderzoekers in het Erasmus MC willen, onder leiding van dr. Emma Massay, zo snel mogelijk wetenschappelijk onderzoeken welke psychosociale ondersteuning essentieel is voor een zo goed mogelijk resultaat na transplantatie; Ondersteuning op het gebied van emoties en zingeving, verandering in gezondheidsgedrag, of mentale voorbereiding op de transplantatie. Tevens willen de onderzoekers binnen de onderzoekspopulatie ontdekken of er bepaalde patiënten zijn die meer steun nodig hebben dan anderen. En welke ondersteuning voor deze patiënten dan het beste is.

Ons doel: een zo goed mogelijke kwaliteit van leven na transplantatie
Door de psychosociale zorg vooraf nog beter af te stemmen op de behoeftes van patiënten hebben de onderzoekers het uiteindelijke doel om de kwaliteit van leven van de patiënt en hun gezondheid na transplantatie te optimaliseren. Om dit onderzoek uit te voeren is een bedrag benodigd van € 60.000,-. Uw steun is hierbij van grote waarde.

Bekijk meer projecten

Bekijk meer projecten rondom niertransplantatie-onderzoek in het Erasmus MC.

Bekijk projecten