€50.000 voor belangrijk onderzoek naar aneurysma

Dr. Ingrid van der Pluijm, assistent professor Erasmus MC

“Mijn ultieme doel is om behandelingen te vinden die het vormen van een aneurysma tegengaan. Deze gift brengt dat doel dichterbij”.

Dankzij giften van twee fondsen kan Ingrid van der Pluijm met haar team meer inzicht verkrijgen in de moleculaire mechanismes die van invloed zijn op aneurysma vorming. 

Aneurysmata zijn verwijdingen van de aorta die kunnen scheuren wanneer ze niet tijdig worden ontdekt. Dit resulteert in een dodelijke bloeding, tenzij de scheur op tijd geopereerd kan worden. Omdat er geen duidelijke symptomen zijn, worden aneurysmata vaak bij toeval ontdekt. Ondanks dat binnen veel families meerdere aneurysmapatiënten voorkomen en de aandoening (deels) erfelijk is, is het verloop van de ziekte bij elke patiënt verschillend, en is het verantwoordelijke gen vaak niet bekend.

Zonder inzicht in de verantwoordelijke genen, en processen die zijn aangedaan in aneurysma, is het ontwikkelen van de juiste therapie onmogelijk. Daarom wil de onderzoeksgroep binnen dit project meer inzicht verkrijgen in de moleculaire mechanismes die van invloed zijn op aneurysma vorming. Binnen het lab worden functionele testen opgezet die aanwijzingen kunnen geven over het ziekteverloop voor aneurysma patiënten, maar vooral ook om te bekijken of hun familieleden -waarbij nog geen aneurysma is aangetoond- gevoelig zijn om deze levensbedreigende aandoening te ontwikkelen. Deze inzichten kunnen in de toekomst helpen bij een vertaling naar voorspellende tests die een vroege risico inschatting mogelijk maken voor aneurysma patiënten en hun familieleden waarbij nog geen aneurysma gevonden is.

Een eerdere inschatting van hoog risico is van groot belang om patiënten nog voor het ontstaan van een aneurysma te kunnen volgen in de kliniek, waardoor (spoed)operaties en bijkomende complicaties mogelijk voorkomen kunnen worden. Uiteindelijk zullen de inzichten ook gebruikt kunnen worden om medicijnen te ontwikkelen die aneurysma groei tegen zouden kunnen gaan.

Veel dank aan de twee fondsen die dit project mogelijk hebben gemaakt.

Vaatfonds

Het Vaatfonds haalt geld op voor onderzoek binnen de vaatchirurgie naar verschillende vormen en oorzaken van aneurysma.

Lees meer over het Vaatfonds