Inzet van antistoffen van genezen patiënten bij huidige COVID patiënten

Steun de CONCOVID Studie naar de inzet van antistoffen tegen het coronavirus

Dr. Bart Rijnders

"Tijd is onze grootste vijand"

Bekijk het interview met Bart Rijnders in Op1 (NPO1)

Antistoffen in bloedplasma

Onderzoekers in het Erasmus MC zetten samen met Sanquin Bloedbank en 16 ziekenhuizen in Nederland de antistoffen van ex-corona patiënten in tegen Corona. Deze antistoffen, terug te vinden in het bloedplasma, kunnen mogelijk dienen als geneesmiddel.

Internist infectioloog in het Erasmus MC dr. Bart Rijnders. “Wie genezen is van een coronavirusinfectie, heeft meestal beschermende antistoffen in het bloed. En precies díe antistoffen kunnen we goed gebruiken. Ze kunnen mogelijk dienen als geneesmiddel voor patiënten die met Corona zijn opgenomen in het ziekenhuis.”

Deze CONCOVID studie is binnen zeer korte tijd goedgekeurd door ethische commissie van het Erasmus MC en is van groot belang om mensen te gaan genezen. Hoe meer financiering des te sneller kan dit onderzoek tot resultaten leiden.

Waarom is er geld nodig voor dit onderzoek?

Niemand had een paar maanden geleden gerekend op de pandemie die we nu wereldwijd meemaken. Onderzoekers zijn nu 24/7 bezig met het vinden van oplossingen; deze onderzoeken zijn kostbaar, niet begroot en snelheid is geboden. De financiële bijdrage van de overheid aan alle corona-onderzoeken in Nederland is belangrijk maar onvoldoende. Daarom onze uitnodiging aan u, particulieren en bedrijven, om ons te helpen dit  onderzoek snel mogelijk te maken.

Opzet van het plasmaonderzoek

De gevonden donoren staan plasma af dat behandeld wordt in het laboratorium, zodat dit plasma toegediend kan worden aan COVID-19 patiënten die deelnemen aan dit onderzoek.

Lees hier hoe dit onderzoek tot nu toe verloopt en of u eventueel als plasmadonor kunt meewerken aan dit onderzoek.

In totaal worden patiënten uit 16 ziekenhuizen meegenomen in dit onderzoek. Een deel van de patiënten ontvangt het plasma en een deel een placebo. Na ongeveer enkele weken kan geconcludeerd worden of de toediening van plasma de genezing bevordert bij een coronavirus infectie. Bij een positief resultaat kan deze werkwijze op korte termijn landelijk worden uitgerold en vanzelfsprekend internationaal worden opgepakt. Voor dit onderzoek vindt ook veel overleg (internationaal) plaats met andere onderzoeksgroepen. Bekijk hier de opzet van het onderzoek.

Om dit onderzoek te laten groeien is veel geld nodig. Iedere bijdrage is welkom. Neem contact met ons op over de mogelijkheden om dit onderzoek te steunen, of doneer.

Lees hier meer over het corona-onderzoek van prof. dr. Marion Koopmans.

Leonore Tuijt

Wilt u meer informatie over dit project of overweegt u een grote donatie? Neem dan gerust contact op: l.tuijt@erasmusmc.nl of 010 703 48 02.

Naar ons team