Een betere behandeling van blaaskanker

De IMPASSE studie

Wordpress homepageblok cheque MKK 2022

Op 2 en 3 juli vond de Run4Daniel en Swim4Daniel plaats in Rotterdam. Beide sportieve evenementen maken deel uit van het Maak Kanker Kansloos weekend en waren een groot succes; dit heeft ruim €191.180,- opgeleverd voor belangrijk blaaskankeronderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut.

Per jaar krijgen ca. 7.000 mensen in Nederland de diagnose blaaskanker

75% van de mensen met blaaskanker heeft een tumor die niet is doorgegroeid in de blaasspier. Dit heet een niet-spierinvasieve blaastumor. De standaard behandeling voor niet-spierinvasieve blaastumoren is het wegschrapen van zoveel mogelijk tumorweefsel. De weggehaalde tumor wordt vervolgens ingedeeld in laag, middel of hoog risico blaaskanker. De hoog risico blaaskanker patiënten krijgen, na het wegnemen van de tumor, een herhaalde blaasspoelingen met BCG gedurende een periode van drie jaar.

Behandeling van blaaskanker met BCG

BCG is geïnactiveerde tuberculose en geeft in de blaas een afweer reactie waardoor resterende tumorcellen na de schraap operatie worden opgeruimd door ons afweersysteem. Behandeling met BCG verkleint het risico op terugkeren van de tumor en het verkleint de kans op doorgroei van de tumor ín de spier van de blaas. Deze therapie is sinds 1976 onveranderd.

De therapie met BCG kent echter drie belangrijke beperkingen:

  • Bij 40% van de blaaskankerpatiënten werkt BCG onvoldoende en komt de tumor binnen 5 jaar weer terug. De tumor die terugkeert is vaak agressiever en moeilijker te behandelen. De helft van deze patiënten overlijdt binnen vijf jaar.
  • BCG is zeer moeilijk te produceren, wat sinds 2014 resulteert in een wereldwijd blijvend tekort aan BCG.
  • Indien BCG niet effectief is en een hoog risico tumor terugkomt is de enige goede behandeloptie verwijdering van de blaas met aanleg van een urinestoma.

Er is dus dringend behoefte aan effectievere én beter beschikbare blaassparende alternatieve behandeling voor patiënten met hoog risico blaaskanker.

Bacillus Calmette-Guérin (BCG)

BCG is geïnactiveerde tuberculose dat wordt gebruikt voor de behandeling van blaaskanker. BCG activeert het eigen afweersysteem, waardoor het lichaam kankercellen kan opruimen. BCG is rond 1920  ontwikkeld als vaccin tegen tuberculose (TBC), door Albert Calmette en Camille Guérin aan het Instituut Pasteur in Parijs.

Dankzij onderzoek kon BCG in 1976 voor het eerst worden ingezet als middel tegen blaaskanker, in de vorm van een blaasspoeling. Sindsdien is de behandeling van hoog risico niet-spierinvasief blaaskanker onveranderd gebleven.

Zuiverloon - Mahmoudi

Hoofdonderzoekers:
Tahlita Zuiverloon
Tokameh Mahmoudi

Opbrengst Maak Kanker Kansloos 2022

De opbrengst van Maak kanker kansloos zal besteed worden aan dit onderzoek. In dit onderzoek wordt op zoek gegaan naar de genetische afwijkingen die ervoor zorgen dat kankercellen, ondanks een behandeling met BCG, blijven doorgroeien / ongevoelig zijn voor BCG. Deze resultaten moeten leiden tot:

  • een betere voorspelling en dus selectie van patiënten die wél op BCG gaan reageren
  • besparing van BCG, omdat patiënten die geen baat zullen hebben niet behandeld worden met BCG
  • een mogelijke ontwikkeling van nieuwe effectieve blaas besparende behandelingen.

Toekomst

Uiteindelijk moet dit onderzoek resulteren in een toekomst waarin voor elke patiënt met een hoog risico oppervlakkige blaaskanker kan worden voorspeld of deze patiënt wel of niet reageert op de BCG spoeling. Voor patiënten die niet gaan reageren is een alternatieve blaassparende behandeling voorhanden.

Video verhaal Remona de Hond

Bekijk de video hieronder voor het verhaal van Remona de Hond. Haar man, Marc de Hond, overleed in 2020 aan de gevolgen van blaaskanker.

Video doelbesteding Maak Kanker Kansloos 2022

Talitha Zuiverloon behandeld patiënten met blaaskanker en doet onderzoek naar een betere behandeling van blaaskanker. Zij vertelt in deze video meer over de doelbesteding van Maak Kanker Kansloos.