“Wij willen heel graag de genezingskansen van mensen met blaaskanker verbeteren. De komende jaren met extra aandacht voor de vrouwelijke patiënt met blaaskanker. Daar is veel onderzoek voor nodig.”

Dr. Joost Boormans
Afdelingshoofd Urologie

Het is het doel van de artsen en medewerkers Urologie om de zorg voor patiënten met urologische aandoeningen voortdurend te verbeteren. Vooral met ontdekkingen die het resultaat zijn van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. Zo geven zij vorm aan hun maatschappelijke taak om te zorgen voor de best mogelijke zorg. Nu, morgen en voor de volgende generatie.

Blaaskanker komt meer voor dan je denkt

In 2021 kregen 7500 Nederlanders de diagnose blaaskanker. Blaaskanker is daarmee na borst-, prostaat-, darm-, long- en huidkanker de 6e meest voorkomende vorm van kanker. De ziekte komt meestal aan het licht wanneer iemand bloed heeft geplast waarna de uroloog met een kleine camera in de blaas kijkt. Bloedplassen is daarom altijd een reden om naar de uroloog te worden verwezen.

Artsen en onderzoekers willen heel graag de genezingskansen van mensen met blaaskanker verbeteren. Daar is veel onderzoek voor nodig. De aankomende jaren wil de onderzoeksgroep zich richten op de vrouwelijke patiënt met blaaskanker. Wat is de oorzaak dat blaaskanker zich anders gedraagt bij vrouwen en waarom slaan de huidige beschikbare behandelingen minder goed aan dan bij mannen?

Blaaskanker: Onterecht onbekend

Blaaskanker is onderbelicht, onvoorspelbaar en komt steeds vaker voor. Uroloog Joost Boormans strijdt voor meer bekendheid en betere behandeling.

Lees verder

mei 2022

Nationale Blaaskankermaand

In de maand mei vragen artsen en vepleegkundigen extra aandacht voor blaaskanker. Met de nadruk op roken en meer aandacht voor vrouwen. Om drie belangrijke redenen:

  • Roken geeft niet alleen een sterk verhoogd risico op het ontstaan van longkanker, maar ook op blaaskanker.
  • Vrouwen die bloedplassen worden vaak behandeld voor een mogelijke blaasontsteking. Er wordt meestal niet meteen gedacht aan de mogelijkheid blaaskanker. Dus: Plas je bloed? Dan is dat niet goed! Ook niet als je vrouw bent.
  • Net zoals bij hart- en vaatziekten hebben vrouwelijke patiënten met blaaskanker meer kans om aan de ziekte te overlijden dan mannen.

Lees hier meer over de aandacht die we vragen voor de symptomen van blaaskanker in de Blaaskanker Awareness Maand.

Deelname aan onderzoek redde blaas

Deelname aan een wetenschappelijke studie kan de levensloop van een kankerpatiënt drastisch veranderen.

Lees verder

Een greep uit onze onderzoeksprojecten

Blaassparende alternatieven voor blaaskanker patiënten

In dit project wordt onderzoek gedaan naar blaassparende alternatieven voor blaaskanker patiënten die niet reageren op BCG blaasspoelingen

Meer informatie

Chemotherapie alleen als het profijt geeft

Patiënten krijgen soms chemotherapie voorafgaand aan het chirurgisch verwijderen van de blaas. Maar bij een deel van de patienten is de tumor ongevoelig voor de chemotherapie. In dit onderzoek gaan organoiden voorspellen of een patient baat zal hebben van chemotherapie voorafgaand aan een blaasverwijdering.

Meer informatie

KI voor verbeterde diagnostiek bij blaaskanker

Blaaskankerweefsel wordt bekeken door een patholoog. Dit subjectieve onderzoek kan verschillen geven in de beoordeling en daarmee leiden tot onder- of overbehandeling. Met kunstmatige Intelligentie (KI) kan de patholoog een meer precieze diagnose stellen. Daarnaast wil de onderzoeksgroep onderzoeken of KI kan voorspellen of een patiënt zal reageren op de gekozen behandeling.

Meer informatie

Een urinetest om blaaskanker op te sporen

In dit project wordt onderzocht of een urinetest blaaskanker kan aantonen in plaats van een duur en onaangenaam kijkonderzoek.

Meer informatie