Kunstmatige intelligentie voor verbeterde diagnostiek bij blaaskanker

Het is het doel van de artsen en medewerkers Urologie om de zorg voor patiënten met urologische aandoeningen voortdurend te verbeteren. Vooral met ontdekkingen die het resultaat zijn van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. Zo geven zij vorm aan hun maatschappelijke taak om te zorgen voor de best mogelijke zorg. Nu, morgen en voor de volgende generatie.

Nadat blaaskanker chirurgisch verwijderd is uit de blaas wordt het weefsel onder de microscoop onderzocht door de patholoog. Afhankelijk van de uitslag zal er een aanvullende  behandeling opgesteld worden door de uroloog. Studies laten echter zien dat de beoordeling door een patholoog subjectief is en afhankelijk van de mate van expertise. Dit betekent dat indien hetzelfde stukje weefsel bekeken wordt door meerdere pathologen, zij regelmatig zullen verschillen in hun eindbeoordeling. Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de patiënt waarbij onder- of overbehandeling kan plaatsvinden. Kunstmatige intelligentie (KI) kan hierin het verschil maken.

Kunstmatige intelligentie en de patholoog

Studies hebben laten zien dat toepassingen van kunstmatige intelligentie patronen kunnen herkennen en hierdoor op steeds dezelfde nauwkeurige wijze kanker heel precies kunnen diagnosticeren. Dit  betekent niet dat KI het werk van de patholoog zal overnemen, maar dat zij samen de kwaliteit van de diagnostiek verbeteren. Met name voor minder ervaren pathologen kan KI gebruikt worden als ondersteuning.


Hoofdonderzoeker:
Tahlita Zuiverloon

Onderzoeker: Farbod Khoraminia

CLARIFY

Het is nog onbekend wat de toegevoegde waarde van KI is voor de diagnostiek bij blaaskanker. In het Europese Project CLARIFY – Cloud ARtifical Intelligence For pathologY – onderzoeken artsen en onderzoekers of KI een meer precieze diagnose kan stellen bij patiënten met blaaskanker. Daarnaast onderzoeken zij ook of KI kan voorspellen of een patiënt zal reageren op de gekozen behandeling.

Uitkomsten en impact van het onderzoek voor de patiënt en de zorg

Een succesvolle afronding van dit onderzoek zal leiden tot een verbeterde diagnostiek van blaaskanker. Hiermee kan beter worden voorspeld of een patiënt zal reageren op de gekozen behandeling, waardoor er minder onder- of overbehandelingen zullen plaatsvinden. Dit leidt tot verbetering in de kwaliteit van zorg en lagere kosten.

Voor dit onderzoek is €200.000 nodig. Uw financiële bijdrage helpt onze onderzoekers en blaaskankerpatiënten.

Bekijk meer projecten

Bekijk meer projecten rondom blaaskanker en urologie onderzoek in het Erasmus MC.

Bekijk projecten