Op de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie binnen het Erasmus MC vindt belangrijk wetenschappelijk onderzoek plaats naar de meerwaarde van reconstructieve chirurgie voor het functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met een complexe wond of aangeboren aandoening.

Want uiteindelijk willen al deze patiënten zo goed mogelijk kunnen functioneren en er zo normaal mogelijk uitzien, zodat ze met zo min mogelijk last van hun aandoening verder kunnen met hun leven!

Dagelijks ervaren de artsen en verpleegkundigen in het Erasmus MC dat plastische- en reconstructieve chirurgie een groot positief verschil maakt in het leven van patiënten. Hun doel is dan ook dat iedere patiënt op elk moment de kwalitatief meest hoogwaardige behandeling ontvangt, met oog voor persoonlijke wensen en omstandigheden.

Uiteraard is dat in eerste instantie om een wond of beperking zodanig te herstellen, dat een goed resultaat wordt verkregen. Maar de kwaliteit van leven na een reconstructie wordt niet alleen bepaald door het uiteindelijke lichamelijke resultaat. Ook het proces van besluitvorming tussen arts en patiënt voorafgaand aan de keuze voor een reconstructie is hierop van invloed. Eventuele risico’s, kansen op complicaties, verwachtingen en niet in de laatste plaats de voorkeuren van de patiënt zelf moeten worden meegewogen, rekening houdend met persoonlijke waarden en behoeften.

De sleutel naar de best mogelijke behandeling is wetenschappelijk onderzoek, waardoor de behandelmethoden, het zorgproces en de operatietechnieken steeds verder verfijnd kunnen worden. Met als uiteindelijk doel: het bereiken van betere uitkomsten voor alle patiënten.

De reconstructief plastisch chirurgen in het Erasmus MC behandelen specifiek mensen van wie de vorm of functie van een deel van het lichaam verstoord of veranderd is. Denk aan een beschadigd lichaamsdeel na het verwijderen van een kwaadaardige tumor, een verkeersongeluk of een aangezichtsverlamming waardoor iemand niet meer kan lachen.

Het doel van de artsen is om dat lichaamsdeel zo goed mogelijk te herstellen of te reconstrueren, waarbij regelmatig microchirurgische technieken worden gebruikt.
De ontwikkelingen op het gebied van de reconstructieve plastische chirurgie gaan snel en er vindt hoogstaand onderzoek plaats.

Bekijk hieronder een deel van de onderzoeksprojecten. U kunt deze onderzoeken steunen en daarmee bijdragen aan het positieve verschil.

Neem gerust contact met ons op om meer te horen over de diverse onderzoeken.

Helpt u mee?

Samen staan we elke dag voor de opgave om aandoeningen beter te begrijpen, eerder te voorspellen, beter te behandelen en liever te voorkomen. Wij geloven dat onderzoek deze zorg, en daardoor de gezondheid van mensen, beter maakt. Daarom zetten wij ons samen met onze donateurs in om dit onderzoek in het Erasmus MC mogelijk te maken.

Omdat het altijd beter kan.
Altijd beter moet.
En onderzoek beter maakt.

Dit wetenschappelijke onderzoek kunnen we alleen mogelijk maken met hulp van partners en donateurs. Helpt u ook mee?

Onderzoeken op de afdeling Reconstructieve Chirurgie

Impact van behandeling patiënten met hoofd-halskanker

Met dit onderzoek willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de impact van verschillende behandelingen op de kwaliteit van leven van patiënten met hoofd-halskanker. Hierbij wordt ook gekeken naar de patiëntenervaringen tijdens het behandeltraject.

Lees meer

Technologische innovaties in reconstructieve chirurgie

De snelheid waarmee in het huidige digitale tijdperk de technologische ontwikkelingen plaatsvinden, biedt volop kansen om tot innovatieve oplossingen te komen voor een betere zorg. Dit onderzoek richt zich op innovaties in de reconstructieve chirurgie.

Lees meer

Verbeteren behandeling verwijderen van strottenhoofd

De impact van een totale verwijdering van het strottenhoofd is enorm groot op het leven van een patiënt met strottenhoofdkanker en/of slijmvlieskanker in de keel. Voor de patiënt, maar ook voor de naasten. Verlies van spraak- en slikfunctie zijn zeer ernstige gevolgen van de ingreep en hinderen ernstig de mate van functioneren in het dagelijks leven.

Lees meer

Onderzoek borstimplantaten na mastectomie

Bij een borstreconstructie is het inbrengen van gladde implantaten de meest gebruikelijke reconstructietechniek na een borstamputatie. Maar helaas leidt dit door kapselvorming soms tot complicaties, zoals een verkeerde positie van het implantaat en een pijnlijke borst waardoor soms een nieuwe operatie nodig is.

Lees meer