Op de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie binnen het Erasmus MC vindt belangrijk wetenschappelijk onderzoek plaats naar de meerwaarde van reconstructieve chirurgie voor het functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met een complexe wond of aangeboren aandoening.

Want uiteindelijk willen al deze patiënten zo goed mogelijk kunnen functioneren en er zo normaal mogelijk uitzien, zodat ze met zo min mogelijk last van hun aandoening verder kunnen met hun leven!

Reconstructieve chirurgie maakt het positieve verschil

Dagelijks ervaren de artsen en verpleegkundigen in het Erasmus MC dat plastische- en reconstructieve chirurgie een groot positief verschil maakt in het leven van patiënten. Hun doel is dan ook dat iedere patiënt op elk moment de kwalitatief meest hoogwaardige behandeling ontvangt, met oog voor persoonlijke wensen en omstandigheden.

Uiteraard is dat in eerste instantie om een wond of beperking zodanig te herstellen, dat een goed resultaat wordt verkregen. Maar de kwaliteit van leven na een reconstructie wordt niet alleen bepaald door het uiteindelijke lichamelijke resultaat. Ook het proces van besluitvorming tussen arts en patiënt voorafgaand aan de keuze voor een reconstructie is hierop van invloed. Eventuele risico’s, kansen op complicaties, verwachtingen en niet in de laatste plaats de voorkeuren van de patiënt zelf moeten worden meegewogen, rekening houdend met persoonlijke waarden en behoeften.

De sleutel naar de best mogelijke behandeling is wetenschappelijk onderzoek, waardoor de behandelmethoden, het zorgproces en de operatietechnieken steeds verder verfijnd kunnen worden. Met als uiteindelijk doel: het bereiken van betere uitkomsten voor alle patiënten.

Prof. dr. Marc Mureau

Reconstructieve chirurgie is een vorm van plastische chirurgie die de kwaliteit van leven van mensen enorm kan verbeteren.

Lees meer

Steeds meer mogelijk dankzij wetenschappelijk onderzoek

De reconstructief plastisch chirurgen in het Erasmus MC behandelen specifiek mensen van wie de vorm of functie van een deel van het lichaam verstoord of veranderd is. Denk aan een beschadigd lichaamsdeel na het verwijderen van een kwaadaardige tumor, een verkeersongeluk of een aangezichtsverlamming waardoor iemand niet meer kan lachen.

Het doel van de artsen is om dat lichaamsdeel zo goed mogelijk te herstellen of te reconstrueren, waarbij regelmatig microchirurgische technieken worden gebruikt.
De ontwikkelingen op het gebied van de reconstructieve plastische chirurgie gaan snel en er vindt hoogstaand onderzoek plaats.

Bekijk hieronder een deel van de onderzoeksprojecten. U kunt deze onderzoeken steunen en daarmee bijdragen aan het positieve verschil.

Neem gerust contact met ons op om meer te horen over de diverse onderzoeken.

Microchirurgie

Dankzij ontwikkelingen in de digitale technologie wordt het mogelijk om steeds verfijndere operaties uit te voeren.

lees meer

Projecten

Een greep uit de projecten van Reconstructieve Chirurgie

Onderzoek Hoofd-Halskanker

Dit onderzoeksproject zal leiden tot meer inzicht in de impact van de verschillende behandelingen op de kwaliteit van leven van patiënten met hoofd-halskanker. Hierbij wordt ook gekeken naar de patiëntervaringen tijdens het behandeltraject.

Lees meer over het onderzoek

Innovaties in de reconstructieve chirurgie

De snelheid waarmee in het huidige digitale tijdperk de technologische ontwikkelingen plaatsvinden biedt volop kansen om tot innovatieve oplossingen te komen voor een betere zorg. Dit onderzoek richt zich op innovaties in de reconstructieve chirurgie zoals Extended Reality om patiëntervaringen en operatietechnieken te verbeteren.

Lees meer over het onderzoek

Verbeteren behandeling Strottenhoofdverwijdering

De impact van een totale strottenhoofdverwijdering is enorm groot in het leven van een patiënt(e) met strottenhoofdkanker en/of slijmvlieskanker in de keel. Voor de pati"ent maar ook voor zijn/haar omgeving. Verlies van spraak- en slikfunctie zijn zeer ernstige gevolgen van deze ingreep en hinderen ernstig de mate van functioneren in het dagelijks leven. Met dit onderzoek wil de onderzoeksgroep meer inzicht krijgen welke techniek van complexe (micro)chirurgische reconstructies tot de meest optimale uitkomsten voor de individuele patiënt leidt.

Lees meer over het onderzoek

Langetermijnresultaten van borstimplantaten

Bij een borstreconstructie is het inbrengen van gladde implantaten de meest gebruikelijke reconstructietechniek na een borstamputatie. Maar helaas leidt dit door kapselvorming soms tot complicaties zoals een verkeerde positie van het implantaat, een pijnlijke borst en verslechtering van het esthetische resultaat, waardoor eventueel een heroperatie nodig is. Gemiddeld één van elke zes patiënten krijgt hiermee te maken. Er bestaat een verband tussen de buitenzijde van het implantaat en de kans op kapselvorming. De onderzoeksgroep wil met dit onderzoek wetenschappelijk bewijs vinden dat bij gestructureerde implantaten minder vaak kapselvorming optreedt dan bij gladde implantaten.

Lees meer over het onderzoek