Op de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie binnen het Erasmus MC vindt belangrijk wetenschappelijk onderzoek plaats naar de meerwaarde van reconstructieve chirurgie voor het functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met een complexe wond of aangeboren aandoening.

Want uiteindelijk willen al deze patiënten zo goed mogelijk kunnen functioneren en er zo normaal mogelijk uitzien, zodat ze met zo min mogelijk last van hun aandoening verder kunnen met hun leven!

Technologische innovaties in de reconstructieve chirurgie

De juiste technologie voor de juiste patiënt op de juiste plek

Plastisch chirurgen zoeken continu naar creatieve en innovatieve manieren om hun behandelmogelijkheden voor patiënten te verbeteren. De snelheid waarmee in het huidige digitale tijdperk de technologische ontwikkelingen plaatsvinden, biedt volop kansen om tot innovatieve oplossingen te komen voor een betere zorg voor patiënten. Moderne 3D visualisatietechnieken als Virtual en Augmented Reality (VR en AR), overkoepelend Extended Reality (XR) genoemd, zijn hier een voorbeeld van. Bij XR worden virtuele beelden realistisch weergegeven en als levensecht ervaren door de gebruiker.

Door gebrek aan visuele hulpmiddelen kunnen patiënten momenteel onvoldoende worden voorbereid op de impact van een reconstructie op hun uiterlijk. Hierdoor is het proces van verwachtingsmanagement en ‘samen beslissen’ niet optimaal. Meer gepersonaliseerde, realistische beelden van een mogelijk eindresultaat, zouden patiënten enorm kunnen helpen in de voorbereiding op een operatie en de gezamenlijke besluitvorming. Het blijkt dat patiënten die vooraf betere informatie hebben, na de operatie een betere kwaliteit van leven hebben.

Met onderstaande projecten wil de onderzoeksgroep de inzet van VR en AR onderzoeken voor het verbeteren van patiëntervaringen en operatietechnieken.

Wilt u helpen om technologische innovaties mogelijk te maken? Steun hier of neem contact met ons op.

Virtual Reality voor minder pijn en angst bij wondzorg

Acute, chronische en complexe open wonden vereisen dagelijks tot wekelijkse wondzorg. Dit gaat vaak gepaard met angst, stress en pijn. Soms is het toedienen van medicatie of zelfs een ziekenhuisopname nodig om de juiste wondzorg te bieden. De artsen in het Erasmus MC willen meer onderzoek doen naar de inzet van een VR omgeving om pijn te verminderen bij wondzorg. De patiënt krijgt de mogelijkheid om virtueel even in een andere omgeving te zijn, waardoor mogelijk minder pijn en/of angst wordt ervaren bij het verzorgen van wonden.

Extended Reality als middel om het verwachte eindresultaat te ervaren

Het gezicht heeft een belangrijke sociale functie. Een permanente verandering in het gezicht, bijvoorbeeld na verwijdering van huidkanker, kan zodoende een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt. Binnen dit project willen de onderzoekers een 3D ‘levensechte’ XR-omgeving ontwikkelen om patiënten met gepersonaliseerde beelden vooraf het verwachte eindresultaat te laten ervaren. Hiermee wordt hen een blik in de toekomst gegund en kunnen individuele wensen, behoeften en zorgen al voor de operatie worden besproken.

Lees hier meer over dit onderzoek, dat dankzij een prachtige subsidie een start kan maken. Wilt u dit onderzoek ook steunen?

Hoofdonderzoeker
Technologische innovaties

dr. Eveline M.L. Corten

Het onderzoeksteam bestaat o.a. uit prof. dr. Marc A.M. Mureau, prof dr. Ruud W. Selles, psychologen van de Universiteit Leiden en ingenieurs van de Biomedical Imaging Group Rotterdam en TU Delft (faculteit Industrieel Ontwerpen).

Virtual Reality voor betere uitkomsten bij lichaamseigen borstreconstructies

Een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel van de buik (DIEP-lap) kan vrouwen helpen om zich – na een amputatie – weer compleet en meer vrouw te voelen. De operatie duurt 6 tot 12 uur, afhankelijk van een enkel- of dubbelzijdige operatie. Deze operatietijd kan verkort worden én de uitkomsten kunnen verbeterd worden door de bloedvaten van het buikweefsel voor de operatie in beeld te brengen. Dit onderzoek richt zich op de inzet van VR voor een preoperatieve visualisatie van de bloedvaten, omdat dit de sleutel kan zijn tot een snellere en betere operatie.

Bekijk meer projecten

Bekijk meer onderzoeksprojecten van reconstructieve chirurgie in het Erasmus MC.

Bekijk projecten