Op de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie binnen het Erasmus MC vindt belangrijk wetenschappelijk onderzoek plaats naar de meerwaarde van reconstructieve chirurgie voor het functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met een complexe wond of aangeboren aandoening.

Want uiteindelijk willen al deze patiënten zo goed mogelijk kunnen functioneren en er zo normaal mogelijk uitzien, zodat ze met zo min mogelijk last van hun aandoening verder kunnen met hun leven!

Verbeteren behandeling strottenhoofdverwijdering

De impact van een totale strottenhoofdverwijdering is enorm groot in het leven van een patiënt met strottenhoofdkanker en/of slijmvlieskanker in de keel. Voor de patiënt maar ook voor zijn/haar omgeving. Verlies van spraak- en slikfunctie zijn zeer ernstige gevolgen van deze ingreep en hinderen ernstig de mate van functioneren in het dagelijks leven. In het merendeel van de gevallen zijn patiënten in een eerder stadium reeds behandeld met radiotherapie en/of chemotherapie en resteert een totale verwijdering van het strottenhoofd als enige mogelijkheid tot genezing.

Welke recontsructietechniek leidt tot de beste uitkomst
Complexe (micro)chirurgische reconstructies kunnen de slik- en spraakfunctie soms herstellen waardoor de kwaliteit van leven van patiënten aanzienlijk verbetert. Hiervoor zijn in de medische literatuur in de afgelopen decennia verschillende reconstructieve technieken beschreven. Het is echter tot op heden onduidelijk welke techniek tot de meest optimale uitkomsten voor de individuele patiënt leidt. Er ontbreekt kennis omtrent de indicatiestelling, het voorkomen van complicaties, de uiteindelijke mate van functioneren en de bijbehorende kwaliteit van leven.

Met dit onderzoek wil de onderzoeksgroep meer inzicht krijgen in welke techniek van complexe (micro)chirurgische reconstructies tot de meest optimale uitkomsten voor de individuele patiënt leidt. Zodat een betere kwaliteit van leven wordt behaald na de operatie en de risico’s op complicaties na de operatie worden verkleind.

Onderzoeksgroep

Prof. Dr. M.A.M. Mureau

Prof. Dr. B. Wijnhoven

Dr. M. Offerman

A.M. Tonsbeek

Dr. E.M.L. Corten

Dr. C.A. Hundepool

Dr. L.S. Duraku

Dr. A. Sewnaik

Meer kennis voor de patiënt voor een betere besluitvorming
Door een beter overzicht te krijgen van de kwaliteit van leven en risicofactoren op de lange termijn kan de patiënt voorafgaand aan de operatie beter worden ingelicht over alle voor- en nadelen van de verschillende reconstructieve opties en kan gezamenlijk de optie worden gekozen die voor de desbetreffende patiënt het meest geschikt is.

Aandacht voor weinig gebruikte reconstructietechnieken
Daarnaast gaat het onderzoek meer inzicht geven in tot op heden weinig gebruikte reconstructietechnieken die mogelijk tot minder complicaties leiden voor de patiënt. Ook verbetert de kennis over complicaties als gevolg van de complexe ingrepen, hoe de kans hierop kan worden verkleind en hoe deze het beste kunnen worden behandeld.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is voor deze patiënten hun spraak- en slikfunctie en daarmee ook hun kwaliteit van leven na de operatie te verbeteren.

Bekijk meer projecten

Bekijk meer onderzoeksprojecten van reconstructieve chirurgie in het Erasmus MC.

Bekijk projecten