Op de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie binnen het Erasmus MC vindt belangrijk wetenschappelijk onderzoek plaats naar de meerwaarde van reconstructieve chirurgie voor het functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met een complexe wond of aangeboren aandoening.

Want uiteindelijk willen al deze patiënten zo goed mogelijk kunnen functioneren en er zo normaal mogelijk uitzien, zodat ze met zo min mogelijk last van hun aandoening verder kunnen met hun leven!

De impact van behandeling voor patiënten met hoofd-halskanker

Hoofd-halskanker behoort in Nederland tot de top tien meest voorkomende kankersoorten. Het Erasmus MC Kanker Instituut is een van de grootste hoofd-hals oncologische centra van Nederland. Jaarlijks worden er ruim 800 patiënten met hoofd-halskanker behandeld door een multidisciplinair team van o.a. KNO-artsen, MKA-chirurgen, plastisch chirurgen, medisch oncologen en radiotherapeuten.

Grote chirurgische ingrepen in het hoofd-hals gebied, soms gevolgd door bestraling en/of chemotherapie kunnen leiden tot ernstige functionele problemen (spraak, slikken, eten/drinken) en tot psychosociale en uiterlijk-gerelateerde problemen. Soms zelfs met sociale isolatie tot gevolg.

De behandeling is gedurende de afgelopen jaren steeds effectiever geworden, waardoor de kans op genezing en overleving is toegenomen. Hierdoor is het belang van een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven nà de behandeling toegenomen. Naast de direct negatieve gevolgen van de behandeling zelf kan ook de wijze waarop patiënten het gehele behandeltraject heeft ervaren van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven van de patiënt.

Onderzoek naar de impact van de behandeling op de kwaliteit van leven
Binnen dit onderzoeksproject wordt de impact van de verschillende behandelingsvormen op de kwaliteit van leven van de patiënt gemeten. Dit gebeurt aan de hand van speciaal samengestelde en wetenschappelijk erkende vragenlijsten. Patiënten met een primaire hoofd-halstumor, die de afgelopen jaren behandeld zijn in het Erasmus MC Kanker Instituut, worden gevraagd terug te kijken op hun behandeling en hun kwaliteit van leven na die behandeling. Hetzelfde wordt onderzocht bij nieuwe patienten, vóór de behandeling, 3 en 6 maanden na en 1 jaar na de behandeling.

Onderzoeksgroep

Prof. dr. Marc Mureau

Dr. Eveline Corten

Dr. Bianca Rijken

Drs. Jantien Roubos

Dr. Aniel Sewnaik

Dr. Jose Hardillo

Meer kennis voor patiënten leidt tot betere besluitvorming
Naast de ervaringen van patiënten zullen de effecten van de locatie van de tumor, het type reconstructie en complicaties in kaart worden gebracht.
Al deze nieuwe kennis zal leiden tot een betere besluitvorming tussen arts en hoofd-hals kankerpatiënten. Patiënten zullen bewuster kunnen kiezen voor een type behandeling en zullen betere verwachtingen hebben over de effecten van de behandeling. Wat uiteindelijk zal leiden tot betere zorg.

Daarnaast zal de nieuw vergaarde kennis over het effect van bijwerkingen en complicaties tijdens en na specifieke behandelingsvormen leiden tot meer alertheid bij de medisch specialisten betreffende de preventie en behandeling van deze bijwerkingen en complicaties.

Dit alles met als ultiem doel : de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg verbeteren voor patiënten met hoofd-halskanker.

Om dit onderzoek te starten is eerst geld nodig. U kunt dit onderzoek steunen. Bijvoorbeeld met een donatie of een periodieke schenking.

Bekijk meer projecten

Bekijk meer onderzoeksprojecten van reconstructieve chirurgie in het Erasmus MC.

Bekijk projecten