Decare

Music for home living people with DEmentia and their CARE givers

Florine Bax

Na haar studie geneeskunde in Groningen werkte Florine een jaar op de SEH van het Franciscus Vlietland. Zij houdt zich nu bezig met de DECARE-studie.

De effectiviteit van muziek bij thuiswonende mensen met dementie

Dementie is de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Met de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie verder stijgen. Ondanks veel onderzoek is de ziekte nog altijd niet te genezen. Dat de ziekte grote gevolgen heeft voor de levens van de patiënten en hun omgeving is niet te ontkennen. Het leed bij patiënten en hun naasten is groot. Daarom is het van groot belang dat, naast onderzoek gericht op het genezen van de ziekte, onderzoek uitgevoerd wordt gericht op het vergroten van de levenskwaliteit van mensen met dementie.

Muziek kan daar als geen ander middel aan bijdragen. Omdat muziek één van de laatste dingen in het brein is dat verdwijnt bij mensen met dementie, lijkt het een bijzonder positieve invloed op patiënten te hebben. Hoewel muziek wel al regelmatig wordt toegepast bij mensen met dementie, is er niet of nauwelijks wetenschappelijk bewijs dat muziek inderdaad een positieve invloed heeft bij deze groep.

Projectfinanciering

Voor de financiering is MAM volledig afhankelijk van externe bijdragen.

Het Erasmus MC draagt bij aan de indirecte kosten, maar kan dit bedrag niet uit de lopende begroting bekostigen. MAM is voor haar succes dus nog afhankelijk van derden.

Helpt u onderzoek naar muziek en dementie mogelijk te maken?

Aanpak en uitvoering

Tenminste 2 van de 3 mensen met dementie hebben te maken met neuropsychologische gevolgen zoals probleemgedrag, stemmingsproblemen en cognitieve beperkingen met een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen is het van belang passende ondersteuning te bieden. Psychosociale methoden hebben de voorkeur boven medicijnen.

De inzet van muziek is een veelbelovende behandeling om probleemgedrag en stemmingsklachten te reduceren en functionele achteruitgang te vertragen. Naast het luisteren naar persoonlijke muziek is samen zingen ook een veelbelovende methode. In de methode Brain Awakening Singing Education (BASE) wordt het samen zingen voortdurend afgestemd op de reactie van de persoon met dementie.

Het doel van de huidige studie is om de effectiviteit van zowel luisteren naar persoonlijke muziek als zingen via de BASE-methodiek te onderzoeken op neuropsychologische klachten en kwaliteit van leven bij thuiswonende mensen met dementie.

Presentatie van Florine Bax

Samenwerking met zorgpartners

Voor dit onderzoek werkt MAM samen met o.a. Zorginstelling Laurens in Rotterdam en De Omring in Noord-Holland.