MUSIC DECARE

Music for home living people with DEmentia and their CARE givers

Florine Bax

Florine Bax – Arts-onderzoeker

Na haar studie geneeskunde in Groningen werkte Florine een jaar op de SEH van het Franciscus Vlietland. Zij houdt zich nu bezig met de MUSIC DECARE-studie.

De effectiviteit van muziek bij thuiswonende mensen met dementie

🎶Gezocht: thuiswonende mensen met dementie die willen meewerken aan onderzoek

Arts-onderzoeker Florine Bax onderzoekt de effecten van persoonlijke voorkeursmuziek op mensen met dementie. Hiervoor stelt zij met thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers de muzieklijsten op, en onderzoekt de effecten van deze muziek gedurende twaalf weken.

Doe mee aan het onderzoek
We zoeken mensen met dementie die ook willen meewerken aan dit wetenschappelijk onderzoek.
📍Aanmelden kan bij Florine Bax
– per mail: music.decare@erasmusmc.nl
– per telefoon: 06 – 30 85 74 90
Klik op de link voor meer informatie >>

Van de bijna 300.000 mensen met dementie in Nederland woont zo’n 70% thuis. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie verder stijgen naar een half miljoen in 2040. Ondanks veel onderzoek is dementie helaas nog altijd niet te genezen en is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland.

De diagnose ‘dementie’ beïnvloedt het leven enorm, van zowel de mensen bij wie de diagnose gesteld wordt als voor hun omgeving. Het leed bij mensen met dementie en hun naasten is groot. Daarom is het van groot belang dat er, naast onderzoek gericht op genezing, ook onderzoek wordt uitgevoerd naar interventies met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven bij mensen met dementie en hun naasten. Muziek kan daar aan bijdragen. Omdat het muziekgeheugen bij mensen met dementie relatief lang intact blijft, lijkt muziek een bijzonder positieve invloed te hebben. Muziek wordt al toegepast bij mensen met dementie, met name in verpleeghuizen. Echter is er nog niet veel bekend over de toepassing van muziek thuis. Met gericht onderzoek werken we aan wetenschappelijk bewijs voor een positieve invloed van muziek op deze grote groep mensen.

Projectfinanciering

Voor de financiering is MAM volledig afhankelijk van externe bijdragen.

Het Erasmus MC draagt bij aan de indirecte kosten, maar kan dit bedrag niet uit de lopende begroting bekostigen. MAM is voor haar succes dus nog afhankelijk van derden.

Helpt u onderzoek naar muziek en dementie mogelijk te maken?

Aanpak en uitvoering

Tenminste twee van de drie mensen met dementie hebben te maken met neuropsychiatrische gevolgen van de ziekte zoals probleemgedrag, stemmingsproblemen en cognitieve beperkingen, met een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Om mensen zo lang mogelijk op een prettige manier thuis te laten wonen is het van belang passende ondersteuning te bieden. Psychosociale methoden hebben in dit geval de voorkeur boven medicijnen. De inzet van muziek is een veelbelovende behandeling om probleemgedrag en stemmingsklachten te reduceren en daarmee mogelijk functionele achteruitgang te vertragen. Het doel van de MUSIC DECARE studie is om te onderzoeken wat het effect is van het dagelijks luisteren naar persoonlijke voorkeursmuziek op o.a. neuropsychiatrische problemen en kwaliteit van leven bij mensen met dementie, als ook te kijken naar de effecten op de kwaliteit van leven van de mantelzorger.

Presentatie van Florine Bax

Samenwerking met zorgpartners

Voor dit onderzoek werkt MAM samen met o.a. Zorginstelling Laurens in Rotterdam, Zorginstelling Aafje in Rotterdam en Stichting Alzheimer Nederland.