Het verschil tussen een mannen- en een vrouwenhart

Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen bij hartziekte en hoe kunnen we de diagnose verbeteren

Erasmus MC Thorax Foundation

De Erasmus MC Thorax Foundation werft gelden voor innovatief onderzoek in het Erasmus MC Thoraxcentrum naar hart- en longziekten. Nog steeds één van de belangrijkste doodsoorzaken.

Erfelijke hartziekte

Hypertrofische cardiomyopathie is de meest voorkomende erfelijke hartziekte, waarbij er sprake is van een verdikking van de hartspier. Het is een hartziekte waarbij het vermoeden was dat er geen verschillen tussen mannen en vrouwen zouden zijn. Echter blijkt uit onderzoek dat vrouwen negen jaar ouder zijn dan mannen bij de diagnose. Tevens hebben vrouwen een slechtere prognose dan mannen. Uit een recente analyse van de hypertrofische cardiomyopathie populatie van het Erasmus MC, kwamen enkele mogelijke verklaringen voor deze genderverschillen. Deze verklaringen geven handvaten om verder onderzoek te doen naar hypertrofische cardiomyopathie.

Dr. Michelle Michels

Is er een verschil tussen mannen en vrouwen bij de meest voorkomende erfelijke hartziekte: hypertrofische cardiomyopathie, een verdikking van de hartspier?

Naar Thorax Foundation

Het onderzoek

Michelle Michels is cardioloog en onderzoeksleider van het onderzoek naar genderverschillen bij een te groot hart. De artsen willen in het onderzoek diverse manieren doorlopen om de diagnose voor hypertrofische cardiomyopathie te kunnen verbeteren. De gegevens die door middel van een datacollectie van patiëntengegevens vanuit het Erasmus MC zijn verzameld, specifiek gericht op genderverschillen, worden gecombineerd en aangevuld met gegevens van metingen van de wanddikte van het hart. Door middel van dit onderzoek willen de artsen meer inzicht krijgen in de genderverschillen bij hypertrofische cardiomyopathie. Het doel is om hiermee een betere diagnose te kunnen stellen, genderspecifiek, en daardoor een betere behandeling te kunnen geven.

Meike Wiegers-Peters

Wilt u meer informatie over die project of overweegt u een grote donatie? Neem dan gerust contact op:
m.wiegers-peters@erasmusmc.nl of 010 703 48 02.

Naar ons team