Alzheimer

In het Erasmus MC vindt een groot aantal onderzoeken naar een snellere opsporing en betere behandeling van dementie plaats

Het Alzheimercentrum

In het Alzheimercentrum wordt gewerkt aan excellente diagnostiek, goede zorg na de diagnose en wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling en preventie van dementie.

Onderzoek is letterlijk van levensbelang

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland leven ruim 280.000 mensen met dementie. De komende 25 jaar zal dit aantal verdubbelen. Dementie is nog steeds een dodelijke ziekte, onderzoek naar de oorzaken en een betere behandeling van dementie zijn daarom van levensbelang. In het Alzheimercentrum loopt een groot aantal onderzoeksprojecten, onder meer naar Alzheimer, Frontotemporale dementie (FTD), en Lewy body dementie:

  • de genetische afwijkingen bij dementie;
  • de oorzaak van ophoping van eiwitten in de hersenen;
  • en betere behandelmogelijkheden voor patiënten met dementie.

Bluefield subsidie voor onderzoek naar FTD

Van Swieten en Seelaar hebben een grote subsidie van het Bluefield fonds ontvangen voor onderzoek naar ontstekingsprocessen in de hersenen bij FTD.

Meer over Bluefield

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes of hersenbeschadigingen die tot gevolg hebben dat de denkfuncties verstoord raken en iemand steeds afhankelijker wordt van zijn omgeving. Er bestaan verschillende vormen van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is (70 % van alle gevallen).

Dementie wordt veroorzaakt door het verlies van zenuwcellen in de hersenen. Wanneer de cellen afsterven kunnen de hersenen niet meer goed functioneren en ontstaan er stoornissen in het denken. Zo verdwaalt iemand met dementie in een bekende omgeving, weet hij niet meer hoe de magnetron of de afstandsbediening werkt of herkent hij bekenden niet meer. Uiteindelijk overlijdt een patiënt aan de gevolgen van dementie.

Kijk hier voor meer informatie dementie.

Prof. dr. John van Swieten

John van Swieten is de drijvende kracht achter het dementie onderzoek in het Alzheimercentrum

Lees meer over het Alzheimercentrum