“Wij willen heel graag de genezingskansen van mensen met blaaskanker verbeteren. De komende jaren met extra aandacht voor de vrouwelijke patiënt met blaaskanker. Daar is veel onderzoek voor nodig.”

Dr. Joost Boormans
Afdelingshoofd Urologie

Het is het doel van de artsen en medewerkers Urologie om de zorg voor patiënten met urologische aandoeningen voortdurend te verbeteren. Vooral met ontdekkingen die het resultaat zijn van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. Zo geven zij vorm aan hun maatschappelijke taak om te zorgen voor de best mogelijke zorg. Nu, morgen en voor de volgende generatie.

Blaaskanker komt meer voor dan je denkt

In 2021 kregen 7500 Nederlanders de diagnose blaaskanker. Het is daarmee na borst-, prostaat-, darm-, long- en huidkanker de 6e meest voorkomende vorm van kanker. De ziekte komt meestal aan het licht wanneer iemand bloed heeft geplast waarna de uroloog met een kleine camera in de blaas kijkt. Bloedplassen is daarom altijd een reden om naar de uroloog te worden verwezen.

Artsen en onderzoekers willen heel graag de genezingskansen van mensen met blaaskanker verbeteren. Daar is veel onderzoek voor nodig. De aankomende jaren wil de onderzoeksgroep zich richten op de vrouwelijke patiënt met blaaskanker. Wat is de oorzaak dat blaaskanker zich anders gedraagt bij vrouwen en waarom slaan de huidige beschikbare behandelingen minder goed aan dan bij mannen?

Video verhaal Remona de Hond

Bekijk de video hieronder voor het verhaal van Remona de Hond. Haar man, Marc de Hond, overleed in 2020 aan de gevolgen van blaaskanker.

Extra aandacht voor blaaskanker

In de maand mei vragen artsen en verpleegkundigen extra aandacht voor blaaskanker. Het is belangrijk dat hier extra aandacht voor is om drie belangrijke redenen:

  1. Roken verhoogd sterk het risico op blaaskanker en niet alleen op longkanker.
  2. Vrouwen die bloedplassen worden vaak behandeld voor een mogelijke blaasontsteking. Artsen denken vaak niet meteen aan blaaskanker. Dus: Plas je bloed? Dan is dat niet goed! Ook niet als je vrouw bent.
  3. Net zoals bij hart- en vaatziekten hebben vrouwelijke patiënten met blaaskanker meer kans om aan de ziekte te overlijden dan mannen.

De Maak Kanker Kansloos campagne van 2022 staat in het teken van blaaskankeronderzoek. Met de Run4Daniel en de Swim4Daniel is geld opgehaald voor onderzoek naar blaaskanker. Klik hier voor meer informatie over de doelbesteding en evenementen.

Lees hier terug waarom mei nationale Blaaskanker Awareness maand is.

Blaaskanker: Onterecht onbekend

Blaaskanker is onderbelicht, onvoorspelbaar en komt steeds vaker voor. Uroloog Joost Boormans strijdt voor meer bekendheid en betere behandeling.

Lees verder

Een greep uit onze onderzoeksprojecten

Blaassparende alternatieven voor blaaskanker patiënten

In dit project wordt onderzoek gedaan naar blaassparende alternatieven voor blaaskanker patiënten die niet reageren op BCG blaasspoelingen

Meer informatie

Chemotherapie alleen als het profijt geeft

Patiënten krijgen soms chemotherapie voorafgaand aan het chirurgisch verwijderen van de blaas. Maar bij een deel van de patienten is de tumor ongevoelig voor de chemotherapie. In dit onderzoek gaan organoiden voorspellen of een patient baat zal hebben van chemotherapie voorafgaand aan een blaasverwijdering.

Meer informatie

KI voor verbeterde diagnostiek bij blaaskanker

Blaaskankerweefsel wordt bekeken door een patholoog. Dit subjectieve onderzoek kan verschillen geven in de beoordeling en daarmee leiden tot onder- of overbehandeling. Met kunstmatige Intelligentie (KI) kan de patholoog een meer precieze diagnose stellen. Daarnaast wil de onderzoeksgroep onderzoeken of KI kan voorspellen of een patiënt zal reageren op de gekozen behandeling.

Meer informatie

Een urinetest om blaaskanker op te sporen

In dit project wordt onderzocht of een urinetest blaaskanker kan aantonen in plaats van een duur en onaangenaam kijkonderzoek.

Meer informatie