Kunstmatige intelligentie als hulpmiddel bij diagnose kanker

Update onderzoek

31 augustus 2022

Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence (AI)) komen we steeds vaker tegen in het dagelijks leven. Denk aan chatbots bij een klantenservice, zelfrijdende auto’s of een specifiek computermodel. Onderzoekers van het Erasmus MC zijn een onderzoek gestart naar AI als hulpmiddel voor een betere diagnose van wekedelentumoren. 

Belang van een goede diagnose
Wekedelentumoren zijn een zeldzame vorm van kanker. In Nederland krijgen jaarlijks ruim 750 mensen de diagnose. De tumoren zitten in de weke delen van het lichaam, zoals het spierweefsel en weefsel rond organen en botten. Er zijn veel soorten wekedelentumoren die erg van elkaar verschillen. Daarom is het belangrijk dat artsen het juiste type tumor kunnen bepalen voor de beste behandeling van patiënten.

AI als hulpmiddel
Om de diagnose van wekedelentumoren verder te verbeteren willen onderzoekers van het Erasmus MC kijken op welke manier AI hierbij kan helpen. Hiervoor is de onderzoeksgroep vorig jaar gestart met de ontwikkeling van een speciaal computermodel. Dit model is op basis van een MRI- of CT-scan (zie afbeelding 1). Met deze scans kunnen artsen de eigenschappen en graad (stadium) van de tumor voorspellen.

CT-scanner

Afbeelding 1: CT-scanner / Bron: Erasmus MC

Afbeelding 2 laat zien hoe dit werkt. De patiënt krijgt een MRI- of CT-scan. De onderzoeker tekent de tumor in op de MRI- of CT-scan (blauwe cirkel). De onderzoeker laat de ingetekende scan zien aan het AI-model. Zo leert het AI-model dezelfde tumors herkennen (paarse cirkel).

Het proces hoe AI als hulpmiddel kan dienen bij de opsporing van tumoren

Afbeelding 2: AI als hulpmiddel / Bron: Erasmus MC

Het afgelopen jaar hebben de onderzoekers een overzicht gemaakt hoe AI bepaalde medische vraagstukken kan oplossen. Ook hebben de onderzoekers een geautomatiseerde methode ontwikkeld die tumoren in de weke delen kan opsporen. Hiervoor hebben de onderzoekers zelfs een prijs gewonnen bij het Dutch Sarcoma & Gastrointestinal Stromal Tumor symposium.

Afbeelding 3 laat zien hoe die geautomatiseerde methode werkt. De patiënt krijgt een MRI- of CT-scan. Het AI-model vindt automatisch de tumor zonder dat de arts daarbij nodig is. De arts hoeft alleen achteraf een kwaliteitscontrole te doen van het ingetekende beeld.

Het geautomatiseerde AI-model

Afbeelding 3: het geautomatiseerde AI-model / Bron: Erasmus MC

Het Hanarth Fonds
Dankzij de steun van het Hanarth Fonds konden de onderzoekers de eerste stappen binnen het onderzoek zetten. Hierdoor komen we dichter bij een betere opsporing en behandeling van wekedelentumoren.