Lopende onderzoeken naar het coronavirus

Een greep uit onze lopende corona onderzoeken in het Erasmus MC

Prof. dr. Margreet Vos

Eigenlijk weten we wereldwijd helemaal niet zo goed hoe virussen en bacteriën worden overgedragen. Hoe lang blijft een virus op materiaal zitten, hoe werkt dat met luchtstromen, of in natte ruimtes. Een nieuw op te zetten research laboratorium moet hierin verandering gaan brengen.

Lees meer over het living lab

Prof. Dr. Joachim Aerts

Waarom ervaart de ene (ex-)COVID-19 patiënt wel restschade en de andere niet? Binnen het Erasmus MC wordt hier onderzoek naar gedaan door een multidisciplinair team van artsen en onderzoekers. Alleen zo kan levensbedreigende restschade bij (ex-)COVID-19 patiënten voorkomen worden.

Lees meer over dit onderzoek

Prof. dr. Marion Koopmans

In het Viroscience Laboratorium van prof. dr. Marion Koopmans bestuderen zij de afweer (immuniteit) tegen het virus, fundamentele studies naar de diversiteit in genetische codes van het virus en de impact daarvan op het ziekteverloop en volksgezondheid.

Lees meer over dit onderzoek

Start- of steun een actie

Het is ook mogelijk om in actie te komen om geld in te zamelen voor onderzoek naar het coronavirus.

Ga voor meer informatie en inspiratie naar de actiesite.