Tijdens de coronapandemie, maar ook erna zijn er artsen bezig met onderzoek naar het coronavirus. Lees hieronder meer over de wetenschappelijke onderzoeken over het coronavirus die wij samen met onze donateurs mogelijk maken in het Erasmus MC.

Corona fonds - Erasmus MC Foundation

Helpt u mee?

Samen staan we elke dag voor de opgave om aandoeningen beter te begrijpen, eerder te voorspellen, beter te behandelen en liever te voorkomen. Wij geloven dat onderzoek deze zorg, en daardoor de gezondheid van mensen, beter maakt. Daarom zetten wij ons samen met onze donateurs in om dit onderzoek in het Erasmus MC mogelijk te maken.

Omdat het altijd beter kan.
Altijd beter moet.
En onderzoek beter maakt.

Dit wetenschappelijke onderzoek kunnen we alleen mogelijk maken met hulp van partners en donateurs. Helpt u ook mee?

Onderzoeken naar het coronavirus

Prof. dr. Margreet Vos

Eigenlijk weten we wereldwijd helemaal niet zo goed hoe virussen en bacteriën worden overgedragen. Hoe lang blijft een virus op materiaal zitten, hoe werkt dat met luchtstromen, of in natte ruimtes. Een nieuw op te zetten research laboratorium moet hierin verandering gaan brengen.

Lees meer over het living lab

Prof. Dr. Joachim Aerts

Waarom ervaart de ene (ex-)COVID-19 patiënt wel restschade en de andere niet? Binnen het Erasmus MC wordt hier onderzoek naar gedaan door een multidisciplinair team van artsen en onderzoekers. Alleen zo kan levensbedreigende restschade bij (ex-)COVID-19 patiënten voorkomen worden.

Lees meer over dit onderzoek

Prof. dr. Marion Koopmans

In het Viroscience Laboratorium van prof. dr. Marion Koopmans bestuderen zij de afweer (immuniteit) tegen het virus, fundamentele studies naar de diversiteit in genetische codes van het virus en de impact daarvan op het ziekteverloop en volksgezondheid.

Lees meer over dit onderzoek