NALATEN AAN DE ERASMUS MC FOUNDATION

UW IDEALEN LATEN VOORTLEVEN

Uw nalatenschap verandert levens

U maakt een tastbaar verschil in het leven van anderen door na te laten aan de Erasmus MC Foundation. Uw gift stelt artsen, onderzoekers en zorgverleners van het Erasmus MC in staat om de grenzen van de medische wetenschap te verleggen.
Zo kunnen zij innovatieve behandelingen ontwikkelen voor de gezondheidsproblemen van nu, straks en in de toekomst.

Op deze manier verandert uw nalatenschap levens: het kan de sleutel zijn tot het ontdekken van nieuwe doorbraken en het vinden van genezing voor ziekten die nu nog ongeneeslijk zijn.

Wij denken graag met u mee en helpen u graag om te kijken wat u belangrijk vindt en aan welk onderzoek of project in het Erasmus MC u wilt nalaten.

U kunt contact opnemen met Carola Remers.

Kies waaraan u wilt nalaten

U kunt aan de Erasmus MC Foundation, een ziektebeeld of een specifiek onderzoek of project nalaten. Wij kunnen samen met u kijken naar een geschikte invulling van uw wensen voor het realiseren van een gezonde toekomst. Ook betrekken we u graag bij de onderwerpen en projecten waar uw hart naar uit gaat. wat u belangrijk vindt, om zo een geschikte doelbestemming te kiezen.

Over uw nalatenschap hoeft u geen schenkbelasting te betalen. Dit betekent dat uw volledige schenking ten goede komt aan wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC.

Hieronder vindt u voorbeelden van onderzoeken en projecten waaraan u kunt nalaten.

Onderzoek naar een betere behandeling van endeldarmkanker

Endeldarmkanker beter behandelen: dat is het doel van de nieuwe REACT-studie die artsen in het Erasmus MC willen starten. Tijdens deze studie kijken artsen of extra chemotherapie de overleving van endeldarmkanker verbetert.

Lees meer

Daktuinen van het Erasmus MC

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving of uitzicht op natuur een positief effect heeft op het herstel van patiënten. Het Erasmus MC legt daarom twee unieke daktuinen aan die toegankelijk zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers. De daktuinen van het Erasmus MC zijn met bijna 3.000 m2 de grootste daktuinen in Nederland op deze hoogte.

Lees meer

Hoe mini-nieren kunnen helpen nierziekte tegen te gaan

Mini-nieren kweken en daarop onderzoek doen. Het klinkt als toekomstmuziek, maar het wordt al gedaan. Onderzoekers in het Erasmus MC doen dit al een tijdje, maar willen nu starten met het kweken van menselijke mini-nieren in een nieuw kweeksysteem. “Het is de verwachting dat de mini-nieren die we in dit systeem kweken een hógere kwaliteit hebben, waardoor we nierziekte en het effect van nieuwe medicijnen beter kunnen bestuderen. Dit alles om nierpatiënten meer kwaliteit van leven te geven en nierziekte tegen te gaan.”

Lees meer

Veelgestelde vragen

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? U kunt uw vraag ook stellen via de telefoon of mail. U kunt bellen met of mailen naar Carola Remers.

Iedere nalatenschap heeft impact op de (onderzoeks)projecten vanuit het Erasmus MC. Ongeacht de grootte. Wij zijn dankbaar voor iedere bijdrage. Met iedere nalatenschap gaan wij zeer zorgvuldig om, zowel in het contact ervoor om dit goed met u af te stemmen, als met de afwikkeling.

Erfenis

Bij een erfenis bepaalt u welk percentage van de nalatenschap naar één of meerdere erfgenamen gaat. In uw testament kunt u één of meerdere erfgenamen benoemen. Dit kunnen personen, maar ook organisaties zijn. Naast uw geliefde kunt u er dus ook voor kiezen om de Erasmus MC Foundation te benoemen als erfgenaam.

Legaat

Een legaat is een bepaald goed of een vast bedrag dat u aan een goed doel of persoon nalaat. Een voorbeeld is een meubelstuk, sieraad of geldbedrag. In uw testament kunt u ook een legaat opnemen dat ten goede komt aan de Erasmus MC Foundation.

U kunt bij het laten opmaken van uw testament de Erasmus MC Foundation eenvoudig laten toevoegen. We raden aan om hierbij ook het kvk-nummer te vermelden om eventuele misverstanden te voorkomen.

Mocht u specifieke wensen hebben over waaraan u uw nalatenschap wilt besteden, raden we aan om persoonlijk contact met ons op te nemen. Zo kunnen we hier samen een formulering voor opzetten. Deze formulering kunt u aan de notaris voorleggen.
Zo kunnen we ondervangen dat uw nalatenschap altijd terecht komt bij een onderzoek(srichting) die binnen uw wensen past. Bijvoorbeeld omdat het onderzoek waar u oorspronkelijk aan nalaat, is afgerond.

De erfenis wordt dan volgens de wettelijke bepaling verdeeld onder de gevonden erfgenamen. Als blijkt dat er echt geen erfgenamen (bekend) zijn of willen erven, dan is er sprake van een onbeheerde nalatenschap.

Het Rijksvastgoedbedrijf van de overheid onderzoekt dan of zij de nalatenschap kan afwikkelen. De kosten voor de afwikkeling worden gaan van de erfenis af. Als er tot de zesde graad geen bloedverwanten zijn (en dus wettelijk erfgenamen) zijn, komt de erfenis toe aan de Nederlandse Staat. Dat geldt ook als er geen erfgenamen bekend zijn. De erfenis wordt dan eerst gestort in de consignatiekas van het Ministerie van Financiën.

Rechthebbenden kunnen daarna nog binnen 20 jaar aanspraak maken op de erfenis. Daarna is het recht om aanspraak te maken op de nalatenschap verjaard.

In principe kunt u alles nalaten aan een goed doel. Van gelden tot vastgoed en kunst tot inboedel. Mocht u hier specifieke wensen bij hebben, kunt u dit het beste van te voren afstemmen met het betreffende goede doel. Bijvoorbeeld voor het gebruik van vastgoed of kunstobjecten.

Zaken als huisdieren of zaken met grote emotionele waarde kunt u in goed overleg ook aan een goed doel nalaten. Hierbij raden wij zeker aan van te voren zeer goede afspraken te maken met ons, zodat de verwachtingen en mogelijkheden goed afgestemd zijn.

U hoeft geen schenkbelasting te betalen over een nalatenschap aan een goed doel met een ANBI-status. Wij hebben een ANBI-status, dus uw volledige nagelaten bedrag of de waarde van de nagelaten goederen komen dus in zijn geheel terecht bij onderzoek. Zo maakt u de impact zoals u die na uw leven wilt hebben.

Het is zeker mogelijk om onroerend goed en andere bezittingen na te laten. Mocht u wensen hebben over hoe deze ingezet of verkocht worden, dan is het fijn om van te voren hierover een afspraak met ons te maken. We denken graag mee over de verschillende mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat ook dit deel van uw nalatenschap volgens uw wensen wordt afgehandeld.

Wij vinden het een voorrecht om u al bij leven de impact te laten ervaren van waaraan u nalaat. In een persoonlijk gesprek kunnen we hier met u afspraken over maken.

Het unieke is dat wij direct contact hebben met de onderzoekers en verpleegkundigen binnen het Erasmus MC. We kunnen hier dus goed in faciliteren. Bijvoorbeeld door u uit te nodigen bij evenementen/bijeenkomsten over het onderwerp waar uw interesse ligt. En ook de evenementen van het Erasmus MC en de Erasmus MC Foundation algemeen.

Ook kunnen we jaarlijks een persoonlijke afspraak inplannen met het onderzoeksteam of projectteam om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Wij kunnen u ook een schriftelijke rapportage geven.

Al deze communicatiemiddelen en -mogelijkheden om betrokken te zijn, blijven natuurlijk zeer persoonlijk. Daarom hebben wij hier geen standaard format voor.

Binnen het Erasmus MC vindt er onderzoek plaats op een zeer breed scala aan aandoeningen en ook voor de optimalisatie van patiëntenzorg zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Het is dus mogelijk om echt samen te kijken op welke gebieden u na leven impact wilt hebben.

Hieronder staan enkele voorbeelden. De mogelijkheden tot nalaten zijn veel breder dan de voorbeelden. Hetzelfde geldt voor de projecten die u kunt vinden op onze fondsenpagina. Kijk voor een volledig overzicht op onze fondsenpagina of neem contact met ons op.

Hieronder vindt u de gegevens die niet mogen ontbreken in uw nalatenschap.

Aan wie u nalaat.
Als er meerdere erfgenamen zijn, geef dan zo gedetailleerd mogelijk aan welk deel van uw nalatenschap voor wie en waarvoor bestemd is.

Testamentair executeur.
Als wij de enige begunstigde zijn in uw nalatenschap, kunnen wij in overleg het executeurschap op ons nemen. Als wij het executeurschap aanvaarden, spreken we van tevoren allerlei praktische zaken met u door. Zo kunnen wij onze taak als executeur volledig naar uw wens vervullen. Ook zijn wij helder en duidelijk: de Erasmus MC Foundation heeft als executeur de eindcontrole en -verantwoordelijkheid over de afwikkeling van de nalatenschap. Verschillende taken besteden we uit aan professionals. Bijvoorbeeld een uitvaartonderneming, lokale makelaar en een inboedelexpert.

Gegevens goede doel waaraan u wilt nalaten

   • Officiële naam
   • KVK-nummer
   • Adres
   • Contactgegevens en eventueel contactpersoon bij het betreffende goede doel

Heldere omschrijving van het project of onderwerp waaraan je na wilt laten.
Wij kunnen helpen met de formulering en eventueel hieraan gekoppeld projectnummer, zodat er geen misverstand kan zijn over uw wensen.

Eventueel de naam van de onderzoeker, onderzoeksteam en afdeling indien de voorkeur ligt om hieraan na te laten.
Met hierbij een duidelijke formulering van wat er met de nalatenschap moet gebeuren als de onderzoeker niet meer betrokken is bij het onderzoek.
Bijvoorbeeld:

 • Ik laat na aan het onderzoek uitgevoerd door Titel Naam; alsmede, voor zover daarvan sprake zou zijn, zijn /haar opvolger;
 • Ik laat na aan het onderzoek uitgevoerd door Titel Naam; indien deze persoon dit onderzoek niet meer uitvoert dan mag deze persoon de besteding van gelden aan een ander onderzoek door hem / haar uitgevoerd bepalen ook / niet als deze persoon niet meer werkzaam is binnen het Erasmus MC.

Randvoorwaarden voor de nalatenschap
Stem deze van te voren met ons af. Bijvoorbeeld dat uw kinderen jaarlijks geïnformeerd worden over het onderzoek waaraan u nalaat. Er is veel mogelijk. Het is qua uitvoering en verwachtingen fijn als we dit van te voren met u af kunnen stemmen.

Opties in volgorde van voorkeur waaraan u na wilt laten als het gekozen onderzoek/project is afgerond. Bijvoorbeeld:

 • Ik laat na aan onderzoek naar de inzet van oncolytische virussen bij hersentumoren en hoe het immuunsysteem een rol speelt binnen deze therapie
 • Mocht na mijn overlijden blijken dat er geen gelden nodig zijn voor dit specifieke onderzoek dan wens ik dat mijn nalatenschap ingezet wordt voor innovatieve behandeling bij hersentumoren, waarbij het onderzoeksteam samen met de Erasmus MC Foundation beslist waar mijn nalatenschap de meeste impact heeft.
 • Indien onderzoek naar de behandeling van hersentumoren na mijn overlijden (a) niet meer nodig zijn of (b) niet meer uitgevoerd worden binnen het Erasmus MC dan wens ik in het geval van (a) dat mijn nalatenschap besteed wordt aan onderzoek naar de behandeling van zeldzame tumoren (b) mijn nalatenschap besteed wordt aan onderzoek naar hersentumoren bij het nieuwe expertisecentrum op dit gebied in Nederland.

Bij het nalaten van fysieke bezittingen graag aangeven hoe u wilt dat wij hiermee omgaan. Ook als u dit vrij laat aan de ontvangende partij dit bij voorkeur specifiek vermelden.

U kunt in uw testament aangeven hoe uw nalatenschap besteed mag worden als uw gekozen onderzoek is afgerond. Wij kunnen u helpen met deze formulering.

We kunnen bijvoorbeeld opschrijven dat uw nalatenschap naar een onderzoek gaat naar dezelfde aandoening. U kunt er ook voor kiezen dat uw nalatenschap naar een onderzoek in het Erasmus MC gaat dat financiering te kort komt. Dit kan dan onderzoek naar een andere aandoening zijn.

Mocht u dit niet in uw testament opnemen, gaan wij samen met uw testamentair executeur op zoek naar een onderzoek dat het beste aansluit bij de door u aangegeven wensen.

Hieronder staan twee verschillende opties zoals het in uw testament kan staan:

 • Als u dit niet formuleert in jouw nalatenschap, zullen wij samen met de afdeling die het onderzoek heeft uitgevoerd kijken welk onderzoek hier het dichtste bij ligt qua onderwerp / techniek / aandoening en deze mogelijkheid / mogelijkheden voorleggen aan de executeur van jouw nalatenschap.
 • Een andere optie is dat je in volgorde van voorkeur aangeeft wat de andere opties zijn voor het besteden van jouw nalatenschap. Bijvoorbeeld:
  • Ik laat onderzoek naar de inzet van oncolytische virussen bij hersentumoren en hoe het immuunsysteem een rol speelt binnen deze therapie
  • Mocht na mijn overlijden blijken dat er geen gelden nodig zijn dan laat wens ik dat mijn nalatenschap ingezet wordt voor innovatieve behandeling bij hersentumoren waarbij mijn nalatenschap een impact maakt.
  • Indien onderzoek naar de behandeling van hersentumoren na mijn overlijden (a) niet meer nodig zijn of(b) niet meer uitgevoerd worden binnen het Erasmus MC dan wens ik in het geval van (a) dat mijn nalatenschap besteed wordt aan onderzoek naar de behandeling van zeldzame tumoren (b) mijn nalatenschap besteed wordt aan onderzoek naar hersentumoren bij het nieuwe expertisecentrum op dit gebied in Nederland.

Wij helpen u graag

De keuze om een goed doel op te nemen in uw testament maakt u niet in een dag. Wij denken graag met u mee en helpen u graag om te kijken wat u belangrijk vindt en aan welk onderzoek of project in het Erasmus MC u wilt nalaten.

U kunt contact opnemen met Carola Remers.

Carola Remers

Carola Remers

Impact & Partnerships
Plv. Directeur