Doneer voor onderzoek naar het coronavirus

Geef, of kom in actie voor onderzoek naar het coronavirus

Prof. dr. Marion Koopmans

Koopmans is wereldleider binnen het onderzoek naar virusverspreiding.

Luister naar de podcast van Marion Koopmans

Op dit moment is het Erasmus MC het coördinerende epicentrum in de strijd tegen het coronavirus en wordt er met man en macht 24/7 gewerkt; zowel voor de zorg aan corona- en reguliere patiënten, als ook aan onderzoek naar een vaccin tegen Corona en medicijn om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan.

Het Viroscience Laboratorium van prof. dr. Marion Koopmans in het Erasmus MC is als WHO (World Health Organization) referentiecentrum betrokken bij de wereldwijde actie tegen deze corona-uitbraak. Zij bestuderen de afweer (immuniteit) tegen het virus, fundamentele studies naar de diversiteit in genetische codes van het virus en de impact daarvan op het ziekteverloop en  volksgezondheid. Om deze en andere onderzoeken mogelijk te maken is nog steeds dringend veel geld nodig.

Helpt u mee?  Doneer of start een actie op www.samenvooreengezondetoekomst.nl.  Elke gift, groot of klein, is ontzettend belangrijk. Bij voorbaat dank!

Stop Corona

Artsen en onderzoekers in het Erasmus MC zijn intensief betrokken bij de wereldwijde respons op de corona-uitbraak en werken hierbij in multidisciplinaire teams samen met specialisten en partners uit de gehele wereld. Helpt u mee meer onderzoek mogelijk te maken?

Lees hier meer over het plasma-onderzoek van dr. Bart Rijnders.

Lees hier meer over het living lab van prof.dr. Margreet Vos

Virusuitbraak detecteren in rioolwater

Om een pandemie in de toekomst te voorkomen is een vroege herkenning van een mogelijke uitbraak cruciaal. Het onderzoeksteam van prof. dr. Marion Koopmans wil vier virusdetectiesystemen vergelijken. Een daarvan is het meten van concentraties virusdeeltjes in rioolwater. Een aanzienlijk deel (ca 50%) van de coronapatiënten scheidt het virus (SARS-CoV-2) uit via hun ontlasting. Door het rioolwater bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie te monitoren, kan de circulatie van het virus onder de bevolking worden gevolgd.

In dit onderzoek wordt het rioolwaterdetectiesysteem vergeleken met de resultaten van  testen bij patiënten met luchtweginfectieklachten in huisartsenpraktijken in hetzelfde gebied. En met de resultaten van testen in klinische laboratoria. Zo kan worden vastgesteld hoe nieuwe introducties van SARS-CoV-2 het best zo vroeg mogelijk kunnen worden gedetecteerd, om mogelijk desastreuze gevolgen voor de gezondheid en maatschappij zoveel mogelijk te beperken.

Leonore Tuijt

Wilt u meer informatie over dit project of overweegt u een grote donatie? Neem dan gerust contact op: l.tuijt@erasmusmc.nl of 010 703 48 02.

Naar ons team